Kostenplaatje.

na.v. het gesprek over kinderen aan het Avondmaal stelde ik mij voor hoe Jezus met zijn discipelen in de bovenzaal was.
Vlak vóór zijn dood stelt Hij het Avondmaal in.
Daarna zegt Hij dat Hij pas weer wijn met de discipelen gaat drinken als Hij terug gekomen is.
In die tussentijd leven we nu,in hoopvolle verwachting van Zijn komst.

Terug naar de bovenzaal;Jezus breekt het brood en zegt “neem en eet,dit is Mijn lichaam dat voor u verbroken wordt”
Daarna zegent Hij de beker wijn en zegt :”drinkt van deze wijn,dit is Mijn bloed,het bloed van het nieuwe verbond met jullie,tot vergeving van zonden”,en laat deze rondgaan.
Zo doen we het ook in de kerk(gelukkig)

En Hij zegt nóg wat:”doet dit tot Mijn gedachtenis!”
(Lucas 22:19)

Omdat ik bij elke opdracht van Hem geloof dat Hij ons zelf voordeed hoe we na Zijn hemelvaart kunnen leven,geloof ik ook dat we er toe in staat zijn!
Waarom?
Omdat Hij ons Zijn Geest heeft gegeven.

Vandaar dat ik me afvraag:”hebben we die Geest ook ontvangen?
Bij iets wat gegeven wordt,moet ook een ontvanger zijn.
In de aanloop naar Pinksteren een prikkelende vraag,toch?

Waarom stel ik die vraag juist nu,n.a.v. het gesprek over kinderen aan het Avondmaal?
Omdat het me eerlijk gezegd,verbaasd dat we de opdracht van Jezus :” doe dit” zo ingewikkeld hebben gemaakt.
(Als voorbeeld ook,omdat ik geloof dat we er een vrome gewoonte van gemaakt hebben,elke uiting van vrijheid in de Geest te ommuren.)

Jezus sprak alleen maar simpele woorden toen Hij het Avondmaal instelde.
Vervolgens staat er achter in mijn kerk bijbeltje een “formulier om het Heilig Avondmaal te houden”
Ik heb ze niet geteld,maar het is een veelheid aan wollige woorden,waarbij ik zelf het gevoel krijg dat er een muurtje om de tafel wordt gebouwd.
Een soort van voorhangsel dat gauw weer dicht genaaid is,nadat het van boven naar beneden scheurde toen Jezus het uitriep:”het is volbracht.”

De toegang tot het Heilige der Heiligen was open.
We hoeven niet meer bang te zijn om gedood te worden door de heiligheid van God.
Zijn zoon heeft alle rekeningen betaald,alle zonden heeft hij in zich opgenomen,waardoor we nu vrijmoedig tot de troon der genade mogen gaan om goedheid en genade te verkrijgen.
(Hebreeën 4:16)
Vrijmoedig!
“Bold” staat er in het Engels.
Dat is met een stoutmoedige brutaliteit!
Waauw,ik word daar zo blij van,God zelf dringt erop aan dat ik bold bij Hem kom!
Vrij van elke zelfveroordeling en angst voor straf.
Omdat Hij zó graag overvloedig wil geven!

Terug naar de vraag,:hoe komt het dat we de simpele opdracht van Jezus,in een wollig formulier moesten passen?
(Past Jezus er zelf nog wel in?)

Komt het doordat we bang zijn de controle te verliezen?
Komt het doordat we zelf ook graag nog een steentje bijdragen aan onze vrijspraak?

Zijn we niet net als de Israëlieten,die in de woestijn volop voorziening genoten?
Ze hadden het murmureren tot een kunstvorm verheven,en toch deed God maar één ding…geven!
Genade op Genade.
Omdat God’s Vaderhart maar één ding kán,geven!

Pas toen het volk het bij de wetgeving op de berg Sinaï,hoogmoedig uitschreeuwde dat ze het zelf konden (alles wat God spreekt zullen wij horen en doen)kwam er straf op de zonden.
Daarvoor was er nog geen dode gevallen is de woestijn!
Pas na de wetgeving vielen er 3000 doden…

Kunnen wij,kan ik,Genade op Genade ontvangen?
Gewoon vanuit vrije genade leven.
Alleen maar mijn handen openen en toegeven dat ik het zelf niet kan.
Waarna Vader me feliciteerd,want juist nu ben ik gekwalificeerd voor Genade op Genade.
Golf na Golf na Golf na Golf….

Of ben ik bang voor het kostenplaatje?
Dat ik daarna iets moet doen voor God?
Als terugbetaling?

Wat verlang ik naar de simpelheid van de woorden van Jezus.
En naar de vervulling van zijn Geest in de kerken.
Omdat ik geloof dat onze eigen angst voor volledige overgave de kraan dicht houdt.
Terwijl er stromen van zegen uit Hem vloeien,zingen we van de druppeltjes.
En :”geef ons die stromen oh Heer”

Hebben we in de gaten dat deze bede allang verhoord is?
Met Pinksteren zijn de stromen gekomen,2000 jaar geleden.
Er kwamen 3000 mensen tot geloof!
Als dwazen spraken ze in allerlei talen,en waren uitzinnig van vreugde!
Vanaf de zijlijn zag het er belachelijk uit!
Omdat vanaf de zijlijn betekent dat je zelf niet mee doet!
Pas wanneer je in overgave de controle verliest word je zelf ook zo’n “dwaas”
Maar het kan je niks meer schelen,want wat voor verstandigen en wijzen dwaas is,is nu als wijsheid aan en in jezelf geopenbaard!
Bij God is alles anders.
De omgekeerde wereld wordt nu pas de échte wereld!
Het kostenplaatje telt niet meer,want je hart wil maar één ding,”no matter the costs”
Hém volgen.

Toen Jezus in het paradijs beloofde de straf te gaan dragen,heeft Hij toen de kosten berekend,of de uitkomst?
Ik geloof het tweede.
De uitkomst.

Hij kon deze vreselijke weg gaan,om de vreugde die Hem voor ogen stond,u,jij,ik vrijheid te schenken.
Uit genade en niet uit werken!
Dronken van liefde voor mij,is Hij de weg gegaan.
De weg,waarop zijn Vader Hem de rug toedraaide.
Omdat God de zonde niet kon zien!
Waarna Hij zich naar mij,naar míj keerde,Hij kon mij weer recht in de ogen kijken,want de zonde in mij is teniet gedaan.
Weg!

Mijn vraag aan u,jou,mij…
Zullen we het weer simpel maken.
Net zo simpel als Jezus ons voordeed?
No matter the costs?
Omdat de uitkomst glorieus is,nú al!

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: