Adam versus Adam.

Adam, de eerste mens werd door God als heerser over de schepping aangesteld.

De eerste Adam gaf zich vrijwillig over aan Satan, de tegenstander en vijand van God.
Daarmee gaf Adam zich over aan een macht, de macht van de zonde, sterker dan zichzelf.

De tweede Adam, Jezus de Christus, Zoon van God, kwam om de dood teniet te doen door zelf te sterven aan het kruis.
Doordat hij zonder zonde was, is hij als enige in staat geweest de macht van zonde en dood, de macht van Satan, te overwinnen.
Zonde baart de dood, we waren overgeleverd aan de dood.
Doordat Jezus overwon heeft hij bewezen een hogere macht te zijn dan Satan, de heerser van de duisternis.

De dood van een rechtvaardige was het enige offer dat verzoening voor de zonde en de dood door zonde, kon bewerken.

Jezus, God en mens, werd zelf zonde.
Hij werd een niets, een niemand!
Openbaar ten toon gesteld als schandplek in de geschiedenis.
Hier hangt zonde!
De aanblik moet verschrikkelijk zijn geweest, voor de één tot hoon en spot, voor de ander om vol walging van af te wenden, voor zijn moeder Maria een zwaard door haar ziel.

Jezus nam, vastgespijkerd aan het kruis alle zonde in zich op.
De zonde van de hele wereld.
Daardoor kwam ook de vloek van de zonde, de dood, in al zijn verpletterende zwaarte op hem.
De kruisdood is gewoonlijk een langzame marteldood.
Dat is ook de bedoeling van deze gruwelijke dood, een zo lang mogelijk lijden eer de dood intreedt
Doordat Jezus zelf zonde werd en al het lijden van de hele wereld droeg, van het verleden, heden en toekomst, stierf hij aan het kruis een vroege dood, zijn lichaam was op, helemaal op van de zonde.
Weggevreten door de zonde last.
Bezweken onder die verpletterende zwaarte daarvan.

Hield het daarmee op?
Had Satan gewonnen?
Integendeel, juist in zijn sterven versloeg hij de macht van de zonde die tot de dood leidt.
In het niets en niemand meer zijn, is zonde een niets geworden.
Een kracht die zijn macht verloren heeft om nog langer tussen God en mij in te staan.
In zijn opstanding uit de dood laat hij zien overwinnaar te zijn over zonde en dood.

dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn;’
‭‭Romeinen‬ ‭6:6‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/rom.6.6.nbg51

‘God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.’
‭‭Efeziërs‬ ‭2:4-7‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/eph.2.4-7.nbg51

Als Satan geweten had, dat in het lijden en sterven van Jezus, zijn eigen nederlaag al vanaf de belofte in het Paradijs beklonken was, had hij er alles aan gedaan Jezus in leven te houden.
Gelukkig is alleen onze God alwetend en had Satan geen inzage in het reddingsplan.

In Christus sterven zijn ook wij gestorven.
In Christus opstanding zijn ook wij opgestaan.
In Christus sterven is de dood de mond gesnoerd.
In zijn opstanding zingt het Leven het hoogste lied.
Zonde heeft geen recht van spreken meer, dat recht is verspeeld aan het kruis.

Onze oude mens is dood en begraven terwijl onze nieuwe mens met Jezus Christus is opgestaan uit het graf.
De opstandingskracht heeft de zonde macht verslagen.
We zijn nieuwe mensen, in Jezus een nieuwe schepping.

Hoe kunnen we dan nog zeggen:
“we blijven zondaar tot de dood?”
Is dat niet hetzelfde als, nu we opgestaan zijn in een nieuw leven, en als Koningen mogen heersen, opnieuw de heerschappij aan satan geven?
Ons zoals Adam laten verleiden tot een verloochening van wie we zijn in Christus, nl.een nieuwe schepping!
De identiteit die Christus, de tweede Adam herovert heeft, en ons als de eerstgeborene uit de dood, als onze oudste broer terug geeft, is duur betaald.
Sta daar eens bij stil, wij die gewillig slaaf van de zonde werden, zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus Christus, en nu kinderen van de allerhoogste God.
Dat is onze, dat is mijn identiteit en kan kan niemand ons en mij nog afpakken.

In de mate waarin we in deze nieuwe identiteit leven, in die mate ervaren we ook de vreugde van het kind van God zijn.
Satan valt ons daarom ook voortdurend aan op onze identiteit, omdat we in en door die indenteit het verschil maken in onze omgeving.

Wil jij het verschil maken?
Sta in je identiteit in Christus!
De identiteit van het Geliefde kind van God in Wie hij, Vader, een welbehagen heeft.

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: