Iets nieuws uit niets.

Jezus is dood, zijn ziel is er goed uit.
Publiek aan het vloekhout ten toon gesteld, heeft hij zijn laatste adem uitgeblazen.
“De Koning der Joden” was zijn vonnis.
Als een spotprent hing het boven zijn hoofd, en zelfs dat was een punt van ergernis voor de kerkleiders van toen.

Uiteindelijk was van deze koning niets meer over, hij was dood.
Toch ging hij niet zomaar dood als gevolg van de marteling aan het kruis, en de geseling daaraan voorafgaand.
Zijn laatste woorden :” Vader, in uw handen geef ik mijn geest” laten ons zien dat hij zelf het tijdstip van zijn dood koos.
Hij gaf zich over aan de dood, maar niet zonder eerst zijn geest over te geven aan Vader.
Het plan samen met Vader opgesteld aan het begin van de schepping, redding uit de macht van dood en zonde, nadat de mens zich had afgekeerd van zijn Schepper, was bijna klaar…

Satan had vanaf het Paradijs ook een plan:
de schepping met zijn schepselen vernietigen.
Niet zozeer om zijn afkeer van de mens, vooral om zijn haat tegen God.
Het verraad van de mens door zich over te geven aan de vijand, moet vreselijk geweest zijn voor een God, die alleen maar Vader wilde zijn.

God had alle reden het zo te laten,
maar zijn hart, een hart vol ontferming bewogen voor zondige mensen als Adam en Eva, als jij en ik, het kon niet anders dan een reddingsplan opstellen.
Duizenden jaren waren verstreken na de belofte:” ik zal de slang de kop vermorzelen.”
Aan het kruis heeft Jezus Satan inderdaad de kop vermorzelt.

De Bijbel verteld het verhaal van David, de jonge schaapsherder, door de profeet Samuel tot toekomstig koning gezalfd.
Saul, de eerste koning van het volk Israël, is dan nog aan de macht.
Wanneer de Filistijnen, Israel’s aartsvijand, optrekken om Israël aan te vallen, trekt ook Saul op ten strijde.
Al gauw slaat bij Saul en zijn leger de angst toe, als Goliath, een reusachtige vechtersbaas ten tonele verschijnt en Israël uitdaagt tot een één op één gevecht.
Niemand durft, totdat de jonge David, door zijn vader gestuurd om proviand te brengen bij zijn oudere broers, verbolgen over de spot van deze heiden met de God van Israël,hem met zijn herdersslinger velt en hem onthoofd met Goliath’s eigen zwaard.

Vervolgens, brengt de onverschrokken David het hoofd van Goliath naar Jeruzalem om het buiten de stad te begraven.
Volgens de Joodse overlevering wordt deze plek een heuvel, de hoofdschedelplaats Golgotha.

Dit lezen we in Genesis , nadat Satan Adam en Eva verleid heeft:

‘Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.’
‭‭Genesis‬ ‭3:14-15‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/gen.3.14-15.nbg51

De belofte van een Verlosser!
De Verlosser die gekruisigd op de heuvel Golgotha zijn voeten zet op de schedel van Goliath, de heidense krijgsman die spotte met de Heer der Heerscharen en het volk van die Heer.

In het sterven als een niets, nam hij mij, u, jou mee in zijn dood.
Ook wij werden daarmee een niets, een nul, een niemand.
Nutteloos…omdat de macht van de zonde ons verlamd en krachteloos maakte.
Vijand van de Schepper van hemel en aarde, overgeleverd aan een macht sterker dan ons.
Deze macht is maar uit op één ding, totale vernietiging van dat wat God uit het niets tevoorschijn geroepen had in de eerste schepping.

Door zijn voeten te zetten op deze vernietigende macht, werd Jezus zelf vernietigd.
Hij nam deze macht in zich zelf op, waardoor er niets meer van hem overbleef.
In zijn totale “nietswording” bewees hij een grotere macht te zijn dan de macht van de zonde.

Want….
Hallelujah, hij stond op uit het graf.
Wanneer dit niet was gebeurd, was zijn dood zinloos geweest.
Duizenden gekruisigden stierven als een niemand, doordat hun namen nooit meer genoemd werden.
Jezus stond op uit de dood, de dood heeft daardoor zijn macht verloren.
Zijn naam is in zijn opstanding de naam aller namen geworden.
Door zelf zonde te worden en als zonde te sterven, overwon hij zonde.
In het zelf een niemand te worden, werd zonde niemand.
Niet meer waard genoemd te worden.
Dood!

Als hij niet uit de dood herrezen was, was zijn dood zinloos geweest en waren wij overgeleverd gebleven aan Satan, de dood zelf.
Door zijn opstanding heeft Jezus bewezen dat niet de dood het laatste woord heeft, maar Het Leven zelf, Jezus Christus.

‘En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in Hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God.’
‭‭1 KORINTIËRS‬ ‭15:17‬ ‭BB‬‬
http://bible.com/1276/1co.15.17.bb

Doordat wij, jij en ik, met hem zijn gestorven, begraven en opgestaan, zijn wij in hem een nieuwe schepping.
De zelfde kracht die hem deed opstaan uit de dood, leeft in ons.

‘Want Gods kracht werkt in ons. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast Zichzelf.’
‭‭EFEZIËRS‬ ‭1:20‬ ‭BB‬‬
http://bible.com/1276/eph.1.20.bb

Veel christenen leven alsof de vijand nog zelf overwonnen moet worden.
Stel je eens voor wat een positieve invloed er van ons uit zou gaan als we gaan beseffen welke grote kracht er in ons leeft!
Een kracht die de dood overwonnen heeft door met zijn voeten satan te verpletteren.

God sprak, en het was er!
Deze kracht die uit het niets iets geheel nieuws schiep leeft in jou en mij.
Overal waar we komen kunnen jij en ik het verschil maken.
Daar waar we onze voeten zetten, zetten we die op door Jezus onze Heer, overwonnen grond.
Terug verovert uit de dood.
Zoals wij zelf door hem uit de dood terug verovert zijn.
In hem, de opgestane Heer, zijn wij, jij en ik ook opgestaan in een nieuw leven.
In hem, Jezus Christus, de naam aller namen!

U zei de glorie
Opgestane Heer.
U zij de Victorie
Nu en Immermeer!

In Hem meer dan Overwinnaar.

( I preach myself happy)


Waarom het kruis?

Ik, ík heb hem gedood !

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: