Verslaafd.

Na de zomervakantie, de basisschool afgesloten, beginnend aan het voortgezet onderwijs, roken veel kinderen hun eerste sigaret.
Vaak is het stoerdoenerij, of groepsdruk en erbij willen horen.

Persoonlijk heeft mij dit gelukkig nooit echt getrokken.
Jarenlang heb ik, als niet-roker gedacht dat roken een verslaving is waarvoor je zelf verantwoordelijk bent.
Als niet-roker heb ik tevens weinig begrip gehad voor het maar niet kunnen stoppen met roken.
Totdat ik Bénédicte Ficq op tv zag en hoorde vertellen van haar aangifte van een strafbaar feit, tegen de tabaksindustrie.
Zij zegt bewijs te hebben van het bewust toevoegen van verslavende stoffen in de sigaret.
Een sigaret is volgens de site van http://www.sickofsmoking.nl speciaal ontworpen om verslaafd te maken, en dat al, en dat is schokkend, na het roken van twee sigaretten.
Tel daarbij op dat je als puber nog niet in staat bent de gevolgen van je daden te overzien, dus voor veel dingen ontoerekeningsvatbaar bent.
Dit geeft Bénédicte Ficq genoeg reden de tabaksindustrie voor het gerecht te dagen.
Niet alleen om voor de slachtoffers schadevergoeding te eisen, ze wil de verantwoordelijken zelfs achter de tralies hebben!

Het is volgens Bénédicte namelijk niet je eigen schuld dat je verslaafd bent geraakt aan de sigaret.
Ondanks het feit dat je zelf de keuze maakte te gaan roken, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de tabaksindustrie.
Door het bewust toevoegen van verslavende stoffen is de sigaret een macht geworden die je onmogelijk zelf bestrijden kunt.

Dit brengt me op een andere macht waartegen ik geen verweer heb, de duivel.
De slang die in het paradijs vals en sluw de verboden vrucht aan de boom van kennis goed en kwaad als de meest aantrekkelijke vrucht voorstelde, begeerlijker dan alle andere vruchten.
Doordat Adam van deze vrucht at, zit ik nu met de gebakken peren.
Goed en naar het evenbeeld van God geschapen, om tot in alle eeuwigheid mijn Schepper te loven en prijzen, is door de zondeval mijn natuur daarentegen verdorven.
Zondig en niet geschikt tot enig goeds.
Een hopeloze toestand, waarin het onmogelijk is God en mijn naaste lief te hebben, laat staan deze God te dienen.
Al doe ik nog zo mijn best goed te leven, het mislukt jammerlijk.

Althans, dat is wat de wet van Mozes mij zegt!
Het rapport over mijn schuld geeft een dikke 10 aan.
Om moedeloos van te worden toch?
Iedere dag neem ik me voor het deze keer goed te doen, om er snel achter te komen dat het alweer niet gelukt is!
Doodmoe loop ik steeds weer het rondje om de boom van kennis van goed en kwaad.
Mijn geweten dat van nature zuiver was, klaagt me, aangevuurd door het sissen van de slang, dag aan dag aan.
Moe gestreden gooi ik het bijltje er maar bij neer.
Ik ben een zondaar!

Maar…
Afgelopen zondag hoorde mijn moegestreden ziel een heel andere boodschap!
Revolutionair!

Ik kan er niets aan doen dat ik een zondaar ben!

Ik zit gevangen in een macht die sterker is dan ik!
Deze macht heeft me slachtoffer gemaakt van een macht waartegen ik niet opgewassen ben.
Ik heb niets in te brengen tegen deze nietsontziende macht.
Deze macht is erop uit me klein te houden en me voortdurend neer te drukken.
Zoals een roker door de giftige stoffen in een sigaret verslaafd gemaakt is aan dit stokje, zo ben ik door een macht buiten mij om verslaafd gemaakt aan de zonde.

Precies zoals haast iedere poging te stoppen met roken jammerlijk mislukt, zo loopt iedere poging God en mijn naaste lief te hebben steeds op niets uit.
Alleen al mijn gedachten, hoe mooi ik me ook voor kan doen, laten me iedere keer weer afdalen in een diepe afgrond waaruit het onmogelijk is zelf naar boven te klimmen.
En ik kan er niets aan doen!

Niet ik, maar Satan heeft me tot vijand van God en mezelf gemaakt.
Hij is hoofdverantwoordelijk voor deze wedloop van ellende, die alle energie als een wurgplant uit me zuigt, en onherroepelijk uit loopt op de dood.

Zoals de nicotine van een sigaret je longen doen krimpen en zwart maken, en een verslaafde daar niets aan doen kan, zo kan ik er niets aan doen dat mijn ziel steeds zwarter en zwarter wordt door de zonde.
Er woedt in mij een strijd tussen goed en kwaad, een strijd die niet ik, maar Satan uitgedacht heeft.

Ja maar, als ik er niets aan doen kan ben ben ik dus onschuldig?

Nee, ik ben schuldig!

In Adam ben ik een “ gevallen mens” zoals de bijbel het zo mooi verwoordt.
Maar, als Satan mij gevangen houdt in de macht van de zonde ben ik toch zelf niet meer verantwoordelijk?
Integendeel!
In Adam heb ik mij vrijwillig gevangen laten nemen.
Ik ben slachtoffer en tegelijkertijd medeverantwoordelijk dader van de zonde.

Ik ben medespeler in een strijd met 3 partijen.
God, Satan en ik.
Satan is vanaf het begin in oorlog met God, waarbij hij mijn ziel heeft uitgekozen tot het slagveld.
Door mij over te geven aan Satan, ben ik vrijwillig aan zijn kant gaan staan; recht tegenover God.
In deze strijd ben ik de grote verliezer, en daar heb ik zelf voor gekozen!
Onmachtig…

Nochtans zal ik juichen…
Waarom?
Omdat mijn onmacht zelf uit deze,op een onherroepelijke dood uitlopende strijd, tegelijk mijn bron van geluk is!

Hoe dan?
Heb ik iets gedaan waardoor ik zelf Satan en daardoor de macht van de zonde verslagen heb?

Onmogelijk!
Maar die onmacht en onmogelijkheid me te onttrekken aan die strijd, is mijn redding geworden…

“Waaat?
Dat is inderdaad revolutionair!
Dat is de omgekeerde wereld…
Vertel me meer”

Ik heb iemand anders nodig mij te redden uit mijn ellendige miserabele staat.
Iemand sterker dan Satan.
Sterker dan de dood.
Ik heb God nodig!
Mijn vrijwillig gekozen tegenstander…
Die zichzelf vrijwillig gaf in Jezus zijn zoon…

Hij heeft mij verlost uit de wurggreep van Satan en zijn zondemacht.
Hoe weet ik dat ik verlost ben?

Door mij aan de voet van het kruis op Golgotha te richten op de gekruisigde Jezus.
Me niet af te wenden van de als een irritant insect vastgepinde mens, maar in hem, de zoon van God mijn zonde gekruisigd te zien.
Door te aanschouwen dat in zijn tot op het bot afgeranseld lichaam de macht van de zonde die mij gevangen hield, afgeranseld is.
Door het in me op te nemen, en te aanvaarden dat wie ik aan het kruis zie hangen, ik dat zelf had moeten zijn.
Míjn zonde heeft Jezus vastgespijkerd aan dat vloekhout.
Hij, God zelf, móest komen om mij, zondaar, te bevrijden uit de macht die mij zondaar gemaakt heeft.
Niet ik, maar God zelf, als hogere macht dan Satan, en dus ook van de macht van de zonde, kon deze strijd aan gaan.
De door de zonde in mijn geest, ziel en lichaam aangerichte verwoesting nam Jezus in zich op, absorbeerde deze in zich zelf, om na zijn sterven als Overwinnaar op de derde dag weer op te staan.
In zijn sterven nam hij de in zich zelf opgenomen zondemacht en zijn verwoestende gevolgen mee in het graf.
Daarmee nam hij de verwoesting van mijn geest ziel en lichaam mee in de dood.

In zijn opstanding als de verheerlijkte Jezus Christus bekrachtigde hij zijn overwinning op Satan en zijn trawanten.
Geen enkele zondemacht houdt me nu nog gevangen, dat kan ook niet want die macht is dood.
Met Jezus, de opgestane Chrustus,ben ik mee opgestaan en leef ik nu in de schuldvrije zone van het kindschap Gods.
Compleet nieuw, schoon en vrij van elke aanklacht.

Ik hou van mensen als Benedict.
Gedreven en vol vuur strijdt ze tegen een kolos, zoals David tegen Goliath.
Moedig en dapper heeft ze aangetoond dat de roker geen schuld aan zijn verslaving heeft, ondanks zijn vrijwillig eerste twee gerookte sigaretten, maar de verantwoordelijkheid bij de tabaksindustrie ligt.

Ik hou van Jezus, die als de gekruisigde en opgestane Christus, aangetoond heeft dat ik onschuldig slachtoffer ben geworden van een macht die mij gevangen hield, en daarbij tevens de schuld van mijn daderschap aan die macht in de diepte van de zee gegooid heeft.
Als hoofdverantwoordelijk voor mijn bevrijding heeft hij Satan, verantwoordelijk voor de tralies waarachter ik gevangen zat, zijn macht ontnomen.
Met een flinke schadevergoeding op zak, mocht ik met een schoon en leeg strafblad de gevangenis verlaten.

Satan kan nog zoveel sigaretten opsteken en de rook mijn kant opblazen, hij wordt er zelf alleen maar zwarter van.
Mijn hart en ziel zijn namelijk beschermd door het schild van geloof.
Bloedrood stroomt het nieuwe leven van Jezus door mijn schoon gedotterde aderen.

De vijand is zijn macht ontnomen en openlijk te kakken gezet.
Dat nodigt mij uit om te dansen omdat ik alle reden heb tot een feestje.
Ik ben eigendom van Christus, en mag nu in vrijheid kijken naar mijn onmacht.

Ik ben verlost!

Wil je deze boodschap over de schuldvrije zone ook horen?
Klik op onderstaande link voor o.a. de middagpreek van 30 september.

Zondag 2-4 van de Heidelberger Catechismus.
Schriftlezing Johannes 8

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kerkomroep.nl%2F%23%2Fkerken%2F21210&h=AT3UebW0J4d0_bALgQotrqF3U0jOz-L8FZEw2QtmkgP6ZWefwJT67FqFUuJK0GH2xTAAbXpQnD-V2skE4rVe7UoEJbasgIWbl8RI3UMTgHks6ZGuSmXsH82II-5C48JOYxhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kerkomroep.nl%2F%23%2Fkerken%2F21210&h=AT3UebW0J4d0_bALgQotrqF3U0jOz-L8FZEw2QtmkgP6ZWefwJT67FqFUuJK0GH2xTAAbXpQnD-V2skE4rVe7UoEJbasgIWbl8RI3UMTgHks6ZGuSmXsH82II-5C48JOYxs

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: