In de klas bij de zoon van Paulus.

Vervolg op Stenen of brood en wijn?

Paulus heeft een zoon, wist je dat?
Hij noemt Timoteüs zijn zoon.
Als kinderloos man kan Paulus zijn vaderlijke gevoelens niet alleen kwijt aan de gemeentes die hij sticht, hij heeft tevens een geestelijke zoon; Timoteüs.
Mooi is dat, wanneer we in de gemeente oog hebben voor kinderen.

In de gemeente waar ik kom kan ik zelf zo genieten van het contact met kinderen waar in mijn hart een speciaal plekje is voor Nathan en Myrthe.
Het maakt me zelf blij, het maakt hun blij!
Mooi om mee te maken hoe de ogen van kinderen oplichten wanneer ze door jou gezien worden.
Hoe goed is het hen te zegenen en goede woorden over hen uit te spreken.

Paulus heeft dus ook één speciaal kind op het oog.
We lezen dat van jongs af aan al over Timoteüs profetieën, goede woorden uitgesproken zijn.
Wat een prachtige uitwerking heeft dat gehad!
Als een vader onderwijst hij Timoteüs verder in de leer van degene die hij, Paulus ontmoette op zijn rooftocht naar Damascus, Jezus, de gestorven en opgestane Heer.

In 1 Timoteüs 1 lezen we hoe bijzonder Paulus het zelf vindt dat de Heer hem, van een godslasteraar en vervolger van de gemeente, dienaar en boodschapper van het Goede Nieuws heeft gemaakt.

Als vervolg op ” Stenen of brood en wijn?” las ik 1 Timoteüs 2:1-4

‘Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.’
‭‭1 Timoteüs‬ ‭2:1-4‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/1ti.2.1-4.nbg51

Daar staat nogal wat:” bid voor alle mensen, zegen hen en dank voor hen!”
Nu is het niet zo moeilijk dat te doen voor de makkelijk voor te bidden mensen in mijn ongeving.
Hen te zegenen geeft in mijzelf geen weerstand of voorbehoud.
Moeilijker wordt het wanneer de namen van degenen die me pijn gedaan hebben in mijn gedachten komen.
Met hun namen komen namelijk ook hun gezichten en daden mij voor ogen…
Hoe licht vlamt dan ook meteen woede en zeer op in mijn ziel.
En nu zegt Jezus door de brief van Paulus aan Timoteüs tegen mij dat ik hen zegenen en voor hen danken moet.
” Nou Heer, hoe haalt U het in Uw hoofd me deze moeilijke opdracht te geven!
U weet toch ook wel wat voor zeer ze mij gedaan hebben?
Ziet U de stenen niet waaronder ik bedolven lig?”

Alsof Hij, wiens ogen voordurend in liefde op mij gericht zijn, niet weet…
Niet ziet…
Dan zegt Hij; ” lieveling, daarom juist!
Durf je mij na te zeggen:” Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
Maar je moet niets, ik dwing je tot niets!”

Wanneer ik 1 Timoteüs 2 lees, is het trouwens niet eens een vraag te danken en bidden voor Alle mensen, het is zelfs een opdracht!
En daar ligt tevens het geheim, als God mij een opdracht geeft, weet Hij me daartoe ook in staat!
Dan is het niet zo dat Hij iets onmogelijks van mij vraagt, Hij heeft me zo hoog ingeschat omdat Hij , die zelf deze weg gegaan is, in mij woont.

Hij, de schepper van hemel en aarde, de God die in Jezus Zijn Zoon mens geworden is, werd aan het kruis Zelf zonde!
Zuiver, rein en onschuldig tot op het bot, werd Hij tot op het bot vernederd.
Zo afschuwelijk was het Hem aan flarden gescheurd te zien, dat alle mensen zich vol walging af wenden.
Hij werd zelf zonde…
Waardoor niet alleen de mensen zich afwenden, maar zelfs Zijn Vader zich af moest wenden!
Hij werd een vloek!
Zo smerig en vuil dat Zijn eigen Vader Hem afwees.
Zo vreselijk alleen gelaten te zijn, dat Zijn Vader Hem niet meer zegende, maar Hem vervloekte, hoe moet dat geweest zijn…
Toen Jezus het uitschreeuwde; “mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?” zou je kunnen zeggen dat Hij smeekte Hem Zijn zonden te vergeven.
Maar God keerde Hem de rug toe.
Bedolven onder de zondelast stierf Hij.

Stierf Hij een willekeurige dood?
Liet God het allemaal maar zo gebeuren?
Nee!
God dééd iets aan het kruis!
Aan dat vloekhout doodde Hij in Zichzelf de vloek van de zonde!
Door Jezus opstanding uit de dood liet Hij zien dat Hij sterker is dan elke vloek en de macht van die vloek!
Hij stond op in een nieuw geschapen wereld, het Koninkrijk van de hemel.

Daardoor kan Hij nu aan mij vragen te bidden voor degenen die mij vervloeken.
Mij stenigen.
Omdat Hij door Zijn overwinning op de dood, mij meer dan Overwinnaar heeft gemaakt kan Hij het niet aanzien mij onder onder de naar mij gegooide stenen bedolven te zien.

Hij staat op van Zijn troon, buigt Zich naar mij over, waarna het uit Zijn mond klinkt; ” zeg het me maar na, Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.”

En ja, dat kan ik.
Hij legt het mij zelf in de mond!
En omdat Hij voor Hij stierf uitriep:”het is volbracht” geeft Hij me de kracht Hem na te praten.
” Vader vergeef het hun”

Er zit een belofte aan de opdracht uit 1 Timoteüs 2
In vers 2 staat dat God wil dat ik een rustig leven leidt, en in vers 4 staat dat God wil dat Alle mensen behouden worden.
ALLE MENSEN!

Wanneer ik verder lees en aankom bij vers 16 van 1 Timoteüs 4

‘Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.’
‭‭1 Timoteüs‬ ‭4:16‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/1ti.4.16.nbg51

Wel, ik geloof dat hier een bijzonder krachtig :” doe dit, dan gebeurt er dat ” staat.
Ik zal zelf gered zijn, en degene die mijn woorden horen ook!

Omdat Hij, die in mij woont me zo sterk maakt dat ik, door te bidden voor degene die me stenigden, de stenen tot brood maak en uitdeel aan mijn haters, zien zij de glans van Jezus op mijn gezicht, zoals deze te zien was op het gezicht van Stefanus.
In psalm 67 staat dat door deze glans iedereen om mij heen ziet dat God goed is.

Ik ben met Hem opgestaan uit het graf, nu mag ik anderen helpen op te staan uit het graf van schuld, schaamte en oordeel.
Van Hem heb ik het Leven gekregen, ik mag dit door geven aan anderen die zonder het zelf te beseffen zich zelf vervloekt hebben door mij te vervloeken.
Daarom geeft Hij mij de opdracht mijn haters te zegenen!
Het redt mij uit het oordeel waaronder ze mij bedolven, en redt hun uit hun zelf gegraven graf.

Hoe moeilijk is het dan nog te bidden voor alle mensen?
Te danken voor degene die je elke keer weer stenigen?
Hen te zegenen met de zegen die je eerst zelf ontvangen hebt?

In dat ontvangen ligt weer een geheim…
Een opdracht…
Ontvang Zijn bede voor jou” Vader, vergeef het haar/hem!”
Ontvang in de woorden “ Hij wil dat Alle Mensen behouden worden “ dat dat inclusief jou is!
Ontvang Zijn vergeving, zodat ook jij vergeven kunt.
Ontvang Zijn genade, zodat ook jij genadig kunt zijn.
Ontvang Zijn redding, zodat ook jij redding mag uitspreken in je omgeving.
Ontvang Zijn voor jou verdiend behoud, zodat degene die je getuigenis horen ook zelf behouden worden.

Anders is Hij voor niets gestorven…

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: