Crisis.

De laatste tijd wordt op TV veel gesproken over de bankencrisis en dan met name over de hoge piefen, die ongestraft nog gewoon aan het roer zitten in een sector die ze voor een paar jaar terug nog totaal ontwrichten.
Wereldwijd wordt vandaag gesproken over een op handen zijnde nieuwe crisis, wat natuurlijk logisch is wanneer degene die destijds de wetten en regels bepaalden, dezelfde zijn als die van vandaag.
Ik zag een interview bij DWDD, waarvan me vooral bij bleef hoe gewiekst de hotemetoten in het bankwezen de mazen van de wet nét niet overschrijden, en wanneer ze dat wel doen, slim de regels aanpassen om niet vervolgd te worden.
Wat me het meest schokte aan het interview is de gewiekste sluwheid veroordeling te voorkomen.
De regels wel te kennen, maar precies te weten hoe je die omzeilen moet.
Het sjoemelen is haast een tot in de puntjes perfect uitgewerkte kunstvorm geworden in een zelf geschapen koninkrijk waar ieder zijn eigen god geworden is.


In de Bijbel wordt ook gesproken over een koninkrijk.
In o.a. Romeinen 14 staat:

‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.’
‭‭Romeinen‬ ‭14:17‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/rom.14.

In het Koninkrijk van God gelden dus heel andere wetten.
De wetten van de rechtvaardigheid in Jezus Christus, de zoon van God.

Rechtvaardig zijn betekent dat we vrij gesproken zijn door het offer van Jezus, die aan het kruis niet alleen elke zonde droeg, maar tegelijkertijd ook de macht van de zonde verbrak!
Dat geloven en aannemen is rechtvaardiging door geloof, zoals Abraham rechtvaardig genoemd wordt lang vóór de wet van Mozes aan het volk Israël gegeven werd.
Rechtvaardig worden we dus niet door de werken van de wet, maar door geloof.
Geloof alleen!
Door het offer van Jezus staat niets ons meer in de weg tot de troon der genade, waar we vrijmoedig naar toe kunnen gaan.
Zonder angst voor veroordeling omdat elke veroordeling teniet gedaan is aan het kruis.
Wanneer we dit cadeau, ons gegeven door God Zelf, aanpakken leven we in de schuldvrije zône van het Koninkrijk Gods.
Automatisch volgt dan de vrede en blijdschap door de Heilige Geest in ons hart.
We zijn bewoners van een wereld van een heel andere orde geworden, een wereld waar de gerechtigheid van Jezus ons als een jas omgehangen is.
Temidden van een wereld van corruptie en bedrog waarin ieder elkaar naar de kroon grijpt, dragen we de kroon van vrijspraak en blijdschap over die vrijspraak.

Dit maakt dat we andere mensen zijn geworden, geen betere mensen, andere mensen.
Kinderen van God.
De wereld om ons heen ziet dat, en wil dat ook zien.
Onze kleding, de jas van rechtvaardigheid, is een magneet waartoe onze omgeving aangetrokken wordt.
In de Bijbel staat dat de hele schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods, omdat uiteindelijk iedereen er naar snakt om die mantel van Jezus vrijspraak omgehangen te krijgen.
Wij, degene die deze jas dragen, mogen aan onze omgeving laten zien hoe ook zij, door te geloven dat Jezus als Zoon van God voor hen stierf, vrijgesproken binnen mogen gaan in het Koninkrijk van God, de schuldvrije zône.

Hoe komt het dan dat we daar als schuldloze vrijgesproken Christenen zo’n moeite mee hebben?
Hoe komt het dat zo weinig mensen in onze omgeving zich jaloers gemaakt afvragen, hoe ze ook die jas aangetrokken kunnen krijgen?
Hoe komt het dat we zo weinig invloed hebben op de wereld om ons heen?
Hie komt het dat we onze aantrekkingskracht verloren hebben?

Jezus zegt in Johannes 8:12 :”Ik ben het Licht van de wereld”
In Mattheüs 5:14 zegt Hij:” Jullie zijn het Licht van de wereld”
Vervolgens zegt Jezus, dat wanneer je een lamp aansteekt je daar geen korenmaat overheen zet, nee je zet de lamp op een standaard zodat het donker om je heen verlicht wordt.
Zoals een stad bovenop een berg duidelijk zichtbaar is, zo is de lamp een lichtbaken in het duister.

Jezus zegt dus dat wij het Licht der Wereld zijn, we zijn het…
Niet dat wanneer we ons best doen, het kunnen verdienen, nee we zíjn het!
Hij zegt ook niet dat we het straks zullen zijn; Nu!
Omdat Hij, Jezus , het Licht der wereld, in ons woont.
Wat van binnen zit komt eruit, het moet er ook uit!

In het zelfde gedeelte staat dat we het zout zijn, vs. 13 van Matt. 5
Jezus zegt ook dat zout nergens meer toe dient als het krachteloos is geworden.

In Openbaring zegt de verheerlijkte Jezus tegen de gemeente van Laodicea

‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet!’
‭‭Openbaring‬ ‭3:15‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/rev.3.15.nbg51

Is dit het antwoord op de vraag hoe het komt dat we zo veel aan wervingskracht hebben ingeboet?
Waarom de kerken leeglopen en steeds vaker uit het straatbeeld verdwijnen?
De kerk als gebouw is steeds meer een plaatje van vroeger, een ansichtkaart uit de tijd dat het nog gewoon was op zondag naar de
kerk te gaan.
Als instituut is ze als gevolg van “ de Verlichting” een steeds kleinere rol in de samenleving gaan spelen.

Durven we onszelf de vraag te stellen:”hoe komt het dat haast niemand nog jaloers is op dat wat ons zo uniek maakt, kind van God te zijn?”
Ik denk dat het antwoord ligt in het voor jezelf antwoorden op de vraag:” wat betekent het voor mij persoonlijk dat het Koninkrijk Gods rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest is?
Geloof ik dat ik het Licht der wereld ben, of heb ik mijn lampje onder de tafel gezet?
Leef en beweeg ik als vrij mens in de schuldvrije zone?”

Ik ben bang dat we, zoals de bijbel het zegt, wereld-gelijkvormig geworden zijn.
Niet wij hebben de wereld om ons heen beïnvloedt, de wereld heeft ons beïnvloedt.
Dat heeft ons lauw gemaakt, vlees nog vis…
De reden en tevens het gevolg daarvan, is zelfveroordeling, omdat we vast komen te zitten in een systeem van schuld en schaamte.
Terwijl Jezus ons in de vrijheid heeft gezet, houden we vast aan de wet van Mozes, alsof dat ons houvast is.
Wanneer we ons daar dan maar zo veel mogelijk aan houden, komt het vast wel goed…
Ik zeg bewust, “zo veel mogelijk”
Omdat het eigen hart sluw en behendig de zelf besliste ruimte om te zondigen tegen de wet goedpraat.
Goed en kwaad steeds tegen elkaar afwegend slaat uiteindelijk de balans negatief uit.
Het gevolg daarvan is een voortdurend zoeken naar hoe ver we kunnen gaan zonder gestraft te worden…

In plaats van de rechtvaardigheid van Jezus aan te nemen, gaat alle energie op aan zelfrechtvaardiging.
Op deze manier kind van God zijn is toch verre van aantrekkelijk?
Voor de buitenwereld is er dan geen verschil meer in hoe we leven, handelen en spreken.

Daar zit een schokkende parallel met het bankwezen.
Is het te zwart wit om te stellen dat we als Christenen net zo goed in het marchanderen met de waarheid zijn, als de bankdirecteuren dat doen in het voortdurend de mazen van de wet oprekken?
Daarmee onze schatten angstvallig voor ons zelf in een donkere kast bewarend, en daarom geen rente opbouwen bij de hemelse bank.

Terwijl we als kind van God vrij zij van de aanklacht van de wet, omdat Jezus de wet vervuld heeft, zijn we toch voortdurend aan het zoeken hoe we onder die wet uit kunnen komen!
Maar lieve mensen, we zijn al vrij!
We leven in de schuldvrije zone!
Daar worden we de gerechtigheid Gods in Jezus Christus genoemd.

Het kennen van goed en kwaad maakt ons niet vrij, De Waarheid maakt vrij!
Wat is die waarheid?
Dat Jezus Christus de vervulling van de wet is en stierf voor u, jou en mij en ons verlost, vrijgekocht heeft uit de macht van de zonde!
We zijn vrije mensen!

Wat zal de kerk aantrekkelijk worden wanneer we fier en trots op het fundament van deze bevrijdende waarheid gaan staan.
Meer dan overwinnaars onze gouden plak, verdiend door Jezus, omhoog houden, en anderen aanmoedigen met ons de schuldvrije ruimte binnen te gaan.
Het koninkrijk Gods léven, omdat Hij ons rechtvaardig gemaakt heeft.

Lees eens wat Jezus zegt als vervolg op :”Jullie zijn het Licht van de wereld”
“Laat je licht schijnen voor de mensen, want dan zullen deze door jou goede werken te zien, God verheerlijken”
Dan vraag je je af;” wat zijn dan mijn goede werken?”
Dat is rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus.
Geloven dat Hij aan het kruis elke schuld in zich zelf heeft opgenomen, en vernietigd heeft, waardoor hij zelf een niets werd.
In deze niets-ruimte schiep God een schuldloze ruimte, waar we als nieuwe mensen vrij van elke aanklacht dansen mogen.
Leven mogen, echt leven!
Daarin wordt God verheerlijkt.
Aangetrokken door deze vrijheid mogen we anderen welkom heten in deze nieuwe wereld van vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

We hebben een zeer duidelijke boodschap en het antwoord op een steeds grotere onzekerheid van de mensen om ons heen.

Jezus Christus en die gekruisigd!

‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’
‭‭Matteüs‬ ‭5:14-16‬ ‭NBG51‬‬
http://bible.com/328/mat.5.14-16.nbg51

Waarom het kruis?

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: