Licht/Duisternis

Vanmorgen las ik een prachtige Quote waarin de schrijfster zegt:

‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we krachteloos zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest beangstigt.’

waarbij ik denken moest aan Jezus, die van zichzelf zegt :

‘Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.’
( Joh.8:12)

In een ander bijbelgedeelte zegt Jezus:

‘Gij zijt het licht der wereld.Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven.’
(Matt.5:14)

Deze uitspraken/quotes van Jezus spreken me altijd al erg aan.
Temeer omdat in veel kerken kerk geleerd wordt nederig te zijn, met veelal een quote van Johannes de Doper als voorbeeld.
Wanneer ze hem vragen of hij de lang verwachte Messias is zegt hij:

‘Hij die na mij komt’

Vervolgens zegt hij over zichzelf

‘Wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken’
(joh 1:27)

Wanneer we deze uitspraak op onszelf toepassen doen we Johannes tekort, en verschuilen we ons achter een valse nederigheid.

Johannes was al voor zijn geboorte voor deze rol in de Heilsgeschiedenis bestemd.
Als voorloper kondigde Hij de komst van de Messias aan, hij was het niet zelf.

Johannes at sprinkhanen in de woestijn terwijl Jezus menigmaal aan een overvloedige maaltijd te vinden was.
Wanneer deze overvloed ontbrak bouwde Hij zelf een feestje door water in de beste wijn te veranderen en door vijf broden en twee vissen zo te breken dat een menigte van tienduizend mensen gevoed werd.
Daarna waren er nog twaalf maanden over…

Jezus deed ons het leven voor van het Koninkrijk van Zijn Vader.
Door Zijn sterven aan het kruis opende Hij de schatkamers van de hemel voor ons.
Hij liet ons het leven zien zoals God het bedoeld had toen Hij hemel en aarde schiep, en de mens een plek gaf in het Paradijs.

Als Licht van de wereld zegt Hij dat wij het licht van de wereld zijn.

Tevens zegt Hij:

‘ indien iemand achter mij wil komen , die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij.
Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwille en om de evangelies wil, die zal het behouden.’
(Marcus 8:34-35)

‘neem je kruis op en volg mij!’

Dit lijkt in tegenspraak met het licht der wereld zijn.

Meestal wordt deze tekst zo geïnterpreteerd, dat het leven met Jezus een leven vol zorg en problemen is, een symbolische last die we vol zelfvoldane trots dragen, om Christus wil…

‘Neem je kruis op en volg mij’

Wat zegt Jezus in werkelijkheid aan ons?
Wat wil Hij ons duidelijk maken?

Toen Jezus zelf Zijn kruis opnam en dat door de straten van Jeruzalem sleepte op weg naar Golgotha, was dat niet een symbolische last.
Het betekende de dood!
Jezus, de Zoon van God stierf voor ons de meest gruwelijke en smadelijke dood aan dat kruis.
Vrijwillig ging Hij die weg om ons, zondaren, te verlossen uit de macht van Satan en de zonde.

Voor ons betekent dat, wanneer we Hem willen volgen, bereidheid dat voor honderd procent te doen.
Niet half, of per situatie afhankelijk hoe veel, nee volledig.
Radicaal!
Overgave met heel je geest, ziel en lichaam.
Hij vraagt Hem te volgen, met volledige toewijding.
Tegelijk zegt hij dat het wat gaat kosten…
Je kruis opnemen betekent dat je vrienden gaat verliezen, zelfs in de kerk.
Het betekent soms verwijdering tussen familieleden.
Je reputatie gaat eraan…
Je zult alleen komen te staan…
Je zult vervreemden van je omgeving…
Soms betekent het letterlijk je leven moeten geven.

Maar…Jezus belooft ons dat we juist dan alles zullen winnen!

‘Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwille en om de evangelies wil, die zal het behouden.’

Dan betekent je kruis opnemen tevens het licht der wereld zijn.
Hem volgen, zoals Hij Zijn Vader gehoorzaamde tot in de dood, om ons los te kopen uit de slavernij van de macht van de zonde, en voor Zijn Koninkrijk te winnen.

Hij, het Licht der wereld liet Zijn lamp doven om door de dood aan het kruis heen, in Zijn opstanding ons eeuwig Licht te zijn.
Wanneer Hij in ons woont verspreiden we in ons kruis opnemen Zijn heerlijk licht.
Tot eer van Zijn naam.
Tot Heil voor de mensen om ons heen.

(1)
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” (Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of a Course in Miracles)

Waarom het kruis?

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: