Spreekrecht

Geciteerd alsof het een tekst uit de bijbel is, hoor je nogal eens de spreuk ‘Bid en werk’ voorbij komen.
Deze spreuk komt waarschijnlijk van de monnik Benedictus van Nursia.
Deze monnik uit de zesde eeuw schreef een serie leefregels voor mensen die uit het klooster wilden treden, waaronder het bekende ‘Ora et Labora’

Nu is er op zich natuurlijk niets mis met deze uitspraak, en met werken zeker niet.
Waar het verdrietig genoeg een beetje scheef gaat is dat we als christenen vaak meer affiniteit hebben met werken, dan met bidden, en daar deze spreuk als leidraad voor aangeven.
Alleen, het staat nergens in de Bijbel!
En daar ben ik persoonlijk zó blij mee!
Op geen enkele plek in de Bijbel wordt bidden namelijk verbonden aan werken.
En dan bedoel ik, werken voor de Heer.
Wel worden we op vele plekken opgeroepen om te bidden.
Sla er de concordantie op na, dan zie je een lijst van tweeënhalve bladzijde bijbelgedeeltes waar het over bidden gaat.

Opvallend is dat we vaak niet zo weten wat we met het briefje van Jacobus aan moeten.
Luther, die door de Bijbel zelf te lezen, weer ontdekte dat het niet om rechtvaardiging door werken maar door rechtvaardiging door geloof ging, stelde zelfs dat we met Jacobus de kachel aan moeten maken.
Vaak wordt verondersteld dat het een ‘werkboekje’ is, vandaar dat het veelal ongelezen blijft liggen.
Ten onrechte!
Want laat het nou net Jacobus zijn die zo krachtig oproept tot gebed!
In de vijf hoofdstukken van zijn brief draagt hij de gemeente acht keer op te bidden.
Het meest beloftevol dat hij over het gelovige gebed zegt is:
‘het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt’ (Jac.5:16)

Vervolgens noemt hij ons als voorbeeld Elia,
‘hij was een gewoon mens als wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land drie en een half jaar.
En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen’

Wanneer ben je een rechtvaardige, zou je je af kunnen vragen.
Het antwoord geeft Paulus zo mooi in 2 Korinthiërs 5:21
Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij de rechtvaardigheid Gods zouden worden in Hem!

Luther noemde dit de vrolijke ruil; Hij mijn zonde, ik Zijn gerechtigheid!
Wat een genade, ik ben door Hem, Jezus, rechtvaardig verklaard.
Deze rechtvaardigheid, het zonder zonde voor Hem mogen staan, ontvang ik alleen door geloof.
Op Goede Vrijdag is mijn zondige ik met Hem mee gekruisigd en gestorven.
Op de Paasmorgen ben ik met Hem als nieuwe schepping opgestaan .

Uit dankbaarheid ga ik nu voor Hem aan het werk…toch?
Inderdaad, vanaf nu is het hard werken voor Hem!
Hoe?

In het begin zien we God ook aan het werk.
Hij schiep hemel en aarde.
In Genesis 2:2,3 staat:
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk dat Hij gemaakt had.
En God zegende de zevende dag omdat Hij daarop rustte van al het werk dat Hij daarop scheppende tot stand had gebracht.

In het eerste hoofdstuk staat geschreven over dat scheppen van God.
Hoe deed God dat, hoe volbracht Hij deze klus?
Werkte Hij zich in het zweet om dat alles tot stand te brengen?
Integendeel, bij iedere scheppingsdaad lezen we;’ en God zeide…’
Hij sprak en het was er.
Zijn werken was spreken.

Mijn werken voor de Heer mag daarom ook spreken zijn.
Dat is het werk waar Hij naar uitziet, dat ik Hem naspreek in hoe Hij over mij denkt en wat Hij over mij zegt: ‘Ik ben de gerechtigheid Gods in Hem’
Omdat Hij het zegt!

Zodra Satan met zijn aanklacht komt en ik in (zelf)oordeel dreig te verdrinken, ga ik meteen hard aan het werk.
Niet om uit schuldgevoel zelf iets te verdienen, maar om in Zijn rust te blijven omdat ik de gerechtigheid Gods ben in Hem’

Dat is het omgekeerde werken.
Het is werken om in de rust van het Koninkrijk Gods te blijven.
Het Koninkrijk waarin het niet draait om eten en drinken, maar om Rechtvaardigheid, Vrede en Blijdschap door de Heilige Geest.

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Eén gedachte over “Spreekrecht”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: