Ssst…

In het begin was er niets, en over dat niets zweefde de Geest van God.
De Geest broedde op de wateren staat er oorspronkelijk.
Uit dat niets schiep God de hemel en de aarde, en plaatste het kroonstuk, de mens, in het paradijs, een heerlijke tuin waarin de mens genoot van de dagelijkse wandelingen met zijn God en Maker.
God had de mens naar Zijn eigen beeld gemaakt, man en vrouw waren het evenbeeld van hun Schepper.
Wat een feest van herkenning zal dat geweest zijn, in elkaar de voortdurende weerspiegeling van God te zien.
Omdat in het paradijs alles volmaakt was, schaamden de mensen zich niet voor hun naaktheid, beter gezegd, het woord schaamte kenden ze niet eens!

God had gezegd dat de mensen, Adam en Eva, van alle bomen eten mochten behalve van de boom van kennis goed en kwaad, die tesamen met de boom des levens in het midden van de tuin stond.

Op één van haar wandelingen hoorde Eva een sissende stem bij de boom van kennis goed en kwaad.
Eva legde haar oor te luisteren naar deze stem, de slang, die haar vroeg: ‘is het echt waar dat God heeft gezegd dat julie van geen enkele boom in dit paradijs eten mogen?’
Eva antwoordde de slang dat ze van alle bomen eten mochten behalve van de boom van kennis goed en kwaad, waarbij ze zelfs iets toevoegde wat de Here God helemaal niet gezegd had;’we gaan al dood als we hem zelfs alleen maar aanraken.’
Het vervolg is bekend, Eva zondige,ze at, en ze gaf Adam ervan te eten.

Alhoewel we algemeen aannemen dat het eten van de verboden vrucht als de zondeval wordt gezien,is dit helemaal niet het geval.
Het eten van de vrucht van kennis goed en kwaad is niet de zonde; het is het twijfelen aan het woord van God, waardoor de dood zijn intree deed in een tot dan toe volmaakte wereld.
Vanaf het begin is dat het enige trucje van Satan, het woord van God in twijfel trekken, waardoor je Zijn goedheid ter discussie gaat stellen.
Het eten van de vrucht is een gevolg van gaan denken dat God iets achterhoudt, dat Hij niet eerlijk is.
Ondanks dat in het paradijs alles voorradig was om gelukkig te zijn, ging de mens denken dat God hun iets dat nog veel beter was misgunde.
Zoals we bij Eva zien, het begint altijd bij luisteren naar een leugen die een beetje op de waarheid lijkt, en daarna God niet op Zijn woord vertrouwen.
Daarbovenop gaat Eva, om zich zelf te rechtvaardigen, God nog meer onwaarheden toedichten.
Ze zet Hem tegenover Gods en onze vijand in een kwaad daglicht, door Hem van zelfbedachte straffen te beschuldigen;

Niet alleen had God gezegd niet te eten van deze boom, het aanraken ervan was volgens Eva al een doodzonde.

Het verhaal gaat verder, Adam en Eva bemerken opeens dat ze naakt zijn en schamen zich dood.
Drie woorden waarvan ze tevoren geen kennis hadden, woorden verbonden aan het twijfelen aan Gods goedheid; naaktheid, schaamte en dood.

Tegelijk met het woord van een goede God als leugen te bestempelen, verloren Adam en Eva hun bescherming tegen deze leugen.
Binnen Gods veilige omheining raakten ze het dakje boven hun hoofd kwijt, en werden daardoor dakloos.
Vrijwillig hadden ze zich aan hun vijand overgeleverd en werden daardoor asielzoekers in het eerder zo veilige paradijs, waar ze zich verstoppen bij het horen van de voetstappen van God.

Halleluja, God liet het er niet bij zitten, Hij ging op zoek naar Zijn evenbeeld, en roept: ‘Adam waar ben je?’
Ik geloof dat dat roepen geen spel van God was, Hij zocht Adam en Eva, omdat Hij hen ook echt niet meer zag omdat, door Zijn goedheid in twijfel te trekken, Gods beeld in hun vernietigd was, het volmaakte godsbeeld waarin geen bestaansrecht gold voor schuld en schaamte.

Adam en Eva schamen zich omdat ze zich gevangen hebben laten nemen door Gods vijand.
Daardoor zijn ook wij in een macht ver buiten en boven hun eigen kracht gevangen genomen, de macht van de zonde, die wij zelf nooit verbreken kunnen.
Gelukkig is Jezus, de Zoon van God gekomen om ons te bevrijden uit die macht.
Op Golgotha wérd Hij zonde…
Niet de Romeinse soldaten nagelden Hem aan het kruis, het was God zelf, omdat Hij als Heilig God de zonde niet verdragen kan.
Hij moest Jezus wel de rug toedraaien, omdat Hij de zonde niet zien kan.
Zijn woede op dat wat Zijn kinderen kapot maakt is zó groot, dat Hij het aan Zichzelf verplicht was een reddingsplan op te zetten.
Zó lief heeft Hij de mens,Zijn schepselen, en zó haat Hij de zonde dat Hij in het niets worden van Jezus een nieuw begin kon maken, precies zoals in Genesis 1.

In Jezus’ dood en opstanding zijn we door dit offer aan te nemen weer Zijn beelddragers geworden.
Niets en niemand kan ons nog scheiden van Zijn liefde, we zijn door Hem in de vrijheid van een nieuwe schepping geplaatst.
Wat een kracht van God leeft er dan in ons, beelddrager te zijn, een fotoafdruk van Jezus, omdat dezelfde kracht die Hem uit de dood opwekte, ook in ons leeft.

Laten we leren van wat er in het paradijs mis ging.
De verleiding om te gaan twijfelen aan Gods goedheid, kunnen we alleen weerstaan door, bevrijd van schuld en schaamte, oordeel en zelfoordeel, onze positie in Christus in te nemen.
Dát is God op Zijn woord geloven!
Hij heeft er duur voor betaald, dus eren we Hem door Zijn offer blijmoedig aan te nemen.
Wat een feest van herkenning, beelddrager van God te zijn en vrucht te dragen voor Zijn Koninkrijk!

Ssssst, laat die slang maar stof happen en luister naar de lieflijke stem van Jezus;’ Ik heb je lief, zó lief…’

Waarom het kruis

‘De slang was listiger dan alle andere dieren die de Here God had gemaakt. Hij zocht de vrouw op en vroeg: ‘God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’ ‘Nee hoor,’ antwoordde de vrouw, ‘wij mogen van alle bomen eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen wij sterven.’ ‘Dat is een leugen,’ zei de slang, ‘jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat Hij weet dat jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen opengaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken! Ze plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man, die bij haar was, van de vruchten en hij at er ook van. Toen zij dat hadden gedaan, kregen ze door dat ze naakt waren en zij schaamden zich. Van bladeren van een vijgenboom maakten ze schorten en hingen die om hun middel. Die avond hoorden zij de Here God door de hof wandelen en zij verborgen zich snel tussen de bomen. De Here God riep: ‘Adam, waar ben je?’’
‭‭Genesis‬ ‭3:1-9‬ ‭HTB‬‬
https://www.bible.com/75/gen.3.1-9.htb

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: