Wedergeboorte van de kerk.

Afgelopen week luisterde ik op Reveil een preek van Ds.Paul Visser uit Amsterdam.
Ik ben zeer onder de indruk van zijn boodschap en zal proberen de essentie ervan te verwoorden in dit blog.

We lazen eerst:
‘En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden; deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.
Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet?
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?
En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.’
‭‭Johannes‬ ‭3:1-13‬ ‭NBG51‬‬
https://www.bible.com/328/jhn.3.1-13.nbg51

De Farizeeën staan bij ons nou niet bepaald te boek als sympathiek tegenover Jezus.
Vandaar dat we over het algemeen Nikodemus zien als één van de vrome schijnheilige godsdient leiders van het volk Israël.
Toch moeten we Nikodemus als een gelovige man zien, die al jong de Here wilde dienen en juist dat de reden is dat hij Jezus op zocht.
Hij verlangde er oprecht naar het goed te doen voor God.

Omdat Nikodemus een gelovig man was begreep hij niets van de opmerking van Jezus ; ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.’

Plaatsen we de oproep van Jezus in deze tijd zou ons dat waarschijnlijk ook verbazen.
Het zou ook kunnen dat we ons vooral ergeren aan deze uitspraak van Jezus…
‘We zijn toch gelovig?
We hebben het goed in de kerk, alles loopt op rolletjes.’

En toch zegt Jezus tegen de gelovige in de kerk dat je wederom geboren moet worden.
Nikodemus begrijpt er ook niets van.
Hij zegt:
‘Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?’

Net als Nikodemus Zijn ook wij geneigd het werk van de Heilige Geest in begrijpelijke hapklare brokjes te willen verklaren.
Zolang we het in ons eigen hoofd passend maken, kunnen we tegelijk God wat op afstand houden.
Want stel je voor dat je in de Geest rare dingen moet of gaat doen…

Jezus zegt dat zolang we de geestelijke dingen willen kunnen verklaren, we ons wel een gelovige kunnen noemen, maar niet een wederomgeborene.

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.’

Dat is een behoorlijk radicale uitspraak!
Niet aan de wereld, maar aan de kerk!
Paul Visser riep de kerk op zich te bekeren van het dienen van de goden van deze tijd;
Geld, hebzucht, hoogmoed, egoïsme en ik gerichtheid hebben de kerk van Jezus Christus uitgehold tot een op zich zelfstaand instituut dat nog weinig of geen invloed meer heeft op de samenleving en eigen omgeving.

Als kerk moeten we ons bekeren van deze heilloze weg.

Persoonlijk heeft deze boodschap mij tot tranen geroerd omdat Paul Visser precies verwoord wat mezelf ook zo op het hart ligt.
De oppervlakkigheid in de kerk van vandaag doet me zeer, ontzettend zeer.
We zijn ons nog amper bewust wat Jezus bewoog de hemel te verlaten om hier op aarde de meest afschuwelijke dood te sterven.

Omdat Jezus stierf is ook onze zonde van oppervlakkigheid en lauwheid t.o.v. dat offer aan het kruis genageld.
Des te dringender daarom de noodzaak van Jezus oproep tot wedergeboorte.
Als Jezus, Heer van de kerk, stierf voor deze noodzaak, moeten we ons des te meer afvragen of we wel wederom geboren zijn.
Geboren uit Geest en Water…
Het gaat Jezus om ons hart en niet om al onze vrome werken.

Juist vorige week schreef ik een blog over de brief aan Laodicea.
https://tinyonline.blog/2019/07/19/klop-klop/

Vandaar dat de boodschap van Jezus aan Nicodemus én aan ons als kerk me zo geraakt heeft.

Ik bid dat we ons als kerk de dringende oproep tot bekering van het aanbidden van de goden van deze eeuw aantrekken.
Ik bid dat we ons in gezamenlijk gebed verootmoedigen en schuld belijden over onze lauwheid tegenover het onwaarschijnlijk grote zoenoffer dat Jezus de dood in joeg.
Ik bid dat we terug gaan naar het krachtig getuigenis van onze gekruisigde en opgestane Heer.

Hij kan niet anders dan ons genadig zijn.
Hoe goed zou het zijn dat we ons bewust worden die genade niet zelf te kunnen of hoeven verdienen met al ons werk in en voor de kerk.
Hij wil het ons overvloedig geven, om niet!
Het heeft Hem zelf namelijk alles al gekost…
Als de Heer van de kerk, onze oudste Broer, ons oproept naar Hem terug te keren moet het toch niet moeilijk zijn onze knieën in ootmoed te buigen voor Hem?
Hij belooft in de brief aan Laodicea dat Hij witte klederen, goud en ogenzalf bij zich heeft en zo verlangt brood en wijn met ons te delen.

Wat verlang ik ernaar dat we als kerk nog maar één naam op de lippen hebben: JEZUS!!

Auteur: tinyonline

Ik word blij van zelf nadenken i.p.v. napraten

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: